2022-66-RE

Estat
Data
Registre nº
510-2022
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Enric Dolsa Font, contra la sentència del 25 d'octubre del 2022, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el marc del procediment urgent i preferent, per una presumpta vulneració del dret de tots els andorrans a accedir, en condicions d'igualtat, a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que determinin les lleis, reconegut a l'article 25 de la Constitució, i dels principis d'igualtat i de prohibició de l'arbitrarietat, establerts respectivament als articles 6.1 i 3.2 de la Constitució.
Aute del 20 de desembre del 2022, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-66-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: