2022-7-RE

Estat
Data
Registre nº
70-2022
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Zuleima Milagros Cordova Serna, contra la sentència del 28 de gener del 2022, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets "a la jurisdicció i a la presumpció d'innocència, i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, interpretats a la llum de l'article 3.2 de la mateixa Constitució, d'interdicció de tota arbitrarietat, així com la vulneració del dret a la vida familiar, reconegut als articles 13 i 14 de la Constitució; a la lliure circulació i fixació de residència d'acord amb les lleis, reconegut a l'article 21 de la Constitució; i, a la no expulsió del territori andorrà d'acord amb les lleis, reconegut a l'article 22 de la Constitució".
Aute del 15 de març del 2022, que acorda l'admissió a tràmit de la causa 2022-7-RE. Editar
Sentència del 12 de maig del 2022, que estima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: