2022-74-RE

Estat
Data
Registre nº
562-2022
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Anna Maria Felipó Puigcarbó, contra la inactivitat de la Batllia en la causa judicial Execució 6000006/2022 que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 20 de desembre del 2022, que constata el desistiment del recurs d'empara 2022-74-RE i acorda el seu arxivament. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: