2023-13-RE

Estat
Data
Registre nº
112-2023
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Zuleima Milagros Cordova Serna, contra la sentència del 7 de febrer del 2023, dictada pel Ple del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una resolució fonamentada en Dret i sense errors materials, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 13 de març del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-13-RE. Editar
Sentència del 18 de maig del 2023, que estima l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: