2023-17-RE

Estat
Data
Registre nº
147-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Paula Cristina Felisberto Da Graça, contra la sentència del 3 de març del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 17 d'abril del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-17-RE. Editar
Aute del 18 de maig del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: