2023-31-RE

Estat
Data
Registre nº
202-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat Apartaments i Hotels 3000, SLU, contra l'aute del 20 de setembre del 2022, dictat per la Secció Civil 3 de la Batllia, i, contra l'aute del 18 d'abril del 2023, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants del dret a la defensa i dels principis processals d'audiència i de contradicció, d'igualtat processal i de bona fe processal, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 18 de maig del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-31-RE. Editar
Sentència del 14 de juliol del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: