2023-43-RE

Estat
Data
Registre nº
272-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Magdalena Esteve Estefanell, contra l'aute del 5 de maig del 2023, dictat per la Batllia de Guàrdia (Penal), per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una resolució fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 14 de juliol del 2023, que accepta el desistiment presentat per la recurrent i arxiva la causa. Editar
Aute del 18 de maig del 2023 que concedeix el benefici de defensa i d'assistència tècnica lletrades gratuïtes a la Sra. Magdalena Esteve Estefanell, per tal de presentar un recurs d'empara contra l'aute del 5 de maig del 2023, dictat per la Batllia de Guàrdia (Penal). Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: