2023-57-RE

Estat
Data
Registre nº
363-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Isabel Ruiz Pelegrina, contra l'aute del 17 de juliol del 2023, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, i, contra la resta de resolucions recaigudes en el marc de la causa Execució 5000058/2022, per una presumpta vulneració dels drets a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 7 de setembre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-57-RE. Editar
Sentència del 20 de novembre del 2023, que estima parcialment l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: