2023-63-RE

Estat
Data
Registre nº
398-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Comú d'Encamp, contra la sentència del 24 de març del 2023, així com contra els autes del 21 de juny i del 25 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com del principi de legalitat, establert a l'article 3.2 del mateix text.

Aute de l'11 d'octubre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-63-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: