2023-65-RE

Estat
Data
Registre nº
407-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Joan Cejudo Peña, contra l'aute del 31 de juliol del 2023, dictat pel Tribunal de Corts, i contra els autes del 22 de juny del 2023 i del 31 de març del mateix any, dictats per la Secció d'Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a la presumpció d'innocència, a la intimitat i al secret de les comunicacions, reconeguts als articles 10, 14 i 15 de la Constitució.

Aute de l'11 d'octubre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-65-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: