2023-66-RE

Estat
Data
Registre nº
417-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Mohammed Bessaad, contra l'aute del 22 de setembre del 2023, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la llibertat, reconegut a l'article 9.1 de la Constitució, així com dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute de l'11 d'octubre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-66-RE. Editar
Sentència del 19 de desembre del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: