2023-68-RE

Estat
Data
Registre nº
441-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Andrés Felipe Sánchez Vargas, contra l'aute de processament del 12 de setembre del 2023, dictat per la Secció d'Instrucció 2 de la Batllia, i, contra l'aute del 3 d'octubre del mateix any, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 20 de novembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-68-RE. Editar
Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: