2023-72-RE

Estat
Data
Registre nº
474-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Paula Cristina Felisberto Da Graça, contra l'aute del 5 de juliol del 2021, dictat per la Secció d'Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia, i, contra l'aute del 3 d'octubre del 2023, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 20 de novembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-72-RE. Editar
Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: