2023-75-RE

Estat
Data
Registre nº
485-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Beatriz Martín Sánchez, contra l'aute de l'11 d'octubre del 2023 i contra la sentència de l'11 de maig del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 20 de novembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-75-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: