2023-77-RE

Estat
Data
Registre nº
498-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Pablo Sebastian Navarro Morales, contra la sentència del 28 d'abril del 2023, dictada pel Tribunal de Corts, i, contra la sentència del 30 d'octubre del mateix any, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en els seus vessants dels drets a la defensa, a la presumpció d'innocència i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-77-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: