2023-8-RE

Estat
Data
Registre nº
45-2023
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Quirze Font Pla, contra la sentència del 22 de desembre del 2022, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut, a un judici de durada raonable i a obtenir una resolució judicial congruent, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 13 de març del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-8-RE. Editar
Sentència del 18 de maig del 2023, que estima parcialment l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: