2023-80-RE i 2024-2-RE

Estat
Data
Registre nº
510-2023 i 19-2024
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Stanislas Jean René Marie Chmielewski, contra la sentència del 6 de novembre del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant de prohibició d'indefensió, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

 

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Stanislas Jean René Marie Chmielewski i de la societat Garbi Nàutic, SLU, contra la sentència del 19 de desembre del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant de prohibició d'indefensió, reconegut a l'article 10 de la Constitució. 

Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-80-RE. Editar
Aute del 15 de gener del 2024, que acorda l'acumulació dels recursos d'empara 2023-80-RE i 2024-2-RE i l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-80-RE i 2024-2-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: