2023-81-RE

Estat
Data
Registre nº
511-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Helmut Hartung, contra l'aute del 21 de setembre del 2023, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-81-RE. Editar
Aute del 19 de febrer del 2024, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: