2023-84-RE

Estat
Data
Registre nº
536-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Zuleima Milagros Cordova Serna, contra la sentència del 20 de novembre del 2023, dictada pel Ple del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en fets i en Dret i sense errors materials, reconegut a l'article 10 de la Constitució. 

Aute del 15 de gener del 2024, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-84-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: