2023-86-RE

Estat
Data
Registre nº
540-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Bernardo Quintana Kawage, contra la inactivitat de la Secció d'Instrucció Especialitzada 2 de la Batllia en relació amb els autes penals 9000121/2018 que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 15 de gener del 2024, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-86-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: