2023-87-RE

Estat
Data
Registre nº
548-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Aurelio Reñones Morla i de la Sra. Nadia Cheroud Begdouri, contra la sentència del 5 de desembre del 2023, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut sense indefensió i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 19 de febrer del 2024, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-87-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: