2023-88-RE

Estat
Data
Registre nº
549-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat Calda Mont, SA, contra la sentència del 6 de desembre del 2023, dictada pel Ple del Tribunal Superior de Justícia en el marc d'una acció en responsabilitat patrimonial de l'Estat per errors judicials, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut sense indefensió i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 19 de febrer del 2024, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-88-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: