2023-9-RE

Estat
Data
Registre nº
47-2023
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Josep Maria Dabad Ortuño, contra la sentència del 20 de desembre del 2022, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una resolució fonamentada en Dret substanciada per un tribunal imparcial, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 9 de febrer del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-9-RE. Editar
Sentència del 17 d'abril del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: