2024-21-RE

Estat
Data
Registre nº
186-2024
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Paula Cristina Felisberto Da Graça, contra l'aute del 5 de març del 2024, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a la defensa i a l'assistència tècnica d'un lletrat, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 10 de maig del 2024, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2024-21-RE. Editar
Aute del 17 de juny del 2024, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: