2024-22-RE

Estat
Data
Registre nº
181-2024
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Nathalie Poupet, contra la inactivitat de la Secció d'Instrucció Especialitzada 3 de la Batllia en relació amb les DP 7000077/2023, que derivaria en una presumpta vulneració dels drets a un procés degut i a un judici de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 10 de maig del 2024, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2024-22-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: