2024-31-RE

Estat
Data
Registre nº
215-2024
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Cristina Cornella Ribera, contra la inactivitat de la Secció Civil 3 de la Batllia en relació amb el procediment Ordinari 3000139/2018, que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 17 de juny del 2024, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2024-31-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: