2024-5-RE

Estat
Data
Registre nº
37-2024
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Paula Cristina Felisberto Da Graça, contra l'aute de l'11 de desembre del 2023, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, i per extensió contra els autes del 28 de juliol i del 24 de maig del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, i contra l'aute del 3 d'abril també del mateix any, dictat per la Secció d'Instrucció 1 de la Batllia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada i a la justícia gratuïta, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 19 de febrer del 2024, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2024-5-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: