2024-9-RE

Estat
Data
Registre nº
81-2024
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Nuno Jorge Afonso, contra l'aute del 26 de gener del 2024, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 19 de febrer del 2024, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2024-9-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: