93-1-DP

Estat
Data
Registre nº
1-1994
Resum de la causa:
Requeriment de dictamen previ d’inconstitucionalitat interposat pel representant personal a Andorra de S.E. François Mitterrand, Copríncep d’Andorra, en relació amb l’article 20 de la Llei qualificada de la nacionalitat, aprovada pel Consell General el dia 3 de setembre de 1993, i publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el 28 de setembre de 1993.
Aute del dia 17 de gener de 1994, que acorda la inadmissió a tràmit del requeriment de dictamen previ 93-1-DP. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: