95-1-DP

Estat
Data
Registre nº
63-1995
Resum de la causa:
Procediment de dictamen previ d’adequació a la Constitució formulat pels representants personals dels Coprínceps, en relació amb la Llei qualificada de la nacionalitat aprovada pel Consell General el dia 5 d’octubre de 1995.
Aute del 8 de gener de 1996, que declara l’adequació a la Constitució de la Llei qualificada de la nacionalitat, aprovada pel Consell General el dia 5 d’octubre de 1995. Editar
Aute del dia 13 de novembre de 1995, que acorda l’admissió a tràmit del requeriment de dictamen previ 95-1-DP i que concedeix un termini perquè s’ampliï la motivació jurídica i es precisi la pretensió de l’escrit d’interposició. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: