97-2-PI

Estat
Data
Registre nº
161-1997
Resum de la causa:
Acció incidental d’inconstitucionalitat interposada per la Secció Administrativa de la Batllia que planteja davant el Tribunal Constitucional la qüestió de si l’article 3, punt 4 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns vulnera els articles 3, 50 i 79 de la Constitució, en establir la coexistència d’un ordenament jurídic estatal amb el propi de cadascun dels comuns.
Aute del 17 d’octubre de 1997, que acorda l’admissió a tràmit de l’acció incidental d’inconstitucionalitat 97-2-PI Editar
Sentència del 17 de desembre de 1997, que declara que l’article 3, punt 4 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns no vulnera els articles 3, 50 i 79 de la Constitució, tota vegada que té un sentit jurídic conforme al text constitucional. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: