98-1-CC

Estat
Data
Registre nº
41-1998
Resum de la causa:
Conflicte de competències constitucionals interposat per la representació processal del Govern contra l'Ordinació sobre línies aèries aprovada pel Comú d’Ordino el dia 18 de gener de 1998, publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el dia 11 de març de 1998, i l’Avís de 23 de març de 1998 publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra l'1 d’abril de 1998, relatiu a l'estudi per crear una entitat de distribució d'energia elèctrica, per presumpta invasió de les competències pròpies i exclusives dels òrgans generals de l’Estat, en matèria d’infrastructures i serveis bàsics per a la comunitat.
Aute del 2 d'octubre de 1998, que acorda que havent desaparegut l’objecte del litigi, s’admet íntegrament la petició del Comú d’Ordino, constatant la derogació de la norma objecte de la causa 98-1-CC i pronunciant l’arxiu d'aquesta causa. Editar
Aute del 3 de juliol de 1998, que acorda l'admissió a tràmit de la demanda de conflicte de competències constitucionals 98-1-CC. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: