99-1-DP

Estat
Data
Registre nº
77-1999
Resum de la causa:
Procediment de dictamen previ sobre l’adequació a la Constitució de les lleis instat pel representant personal de S.E. el Copríncep d’Andorra, Jacques Chirac, en relació amb la Llei de modificació de la Llei de taxes sobre el consum, de data 30 de desembre de 1985, text aprovat pel Consell General en la sessió del dia 4 de març de 1999.
Aute del 4 de juny de 1999, que declara la Llei de modificació de la Llei de taxes sobre el consum, de data 30 de desembre de 1985 contrària als articles 37 i 59 de la Constitució i que, per tant, no podia ser sancionada per cap dels dos coprínceps. Editar
Aute del 9 d'abril de 1999, que acorda l'admissió a tràmit del procediment de dictamen previ 99-1-DP Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: