99-12-RE

Estat
Data
Registre nº
134-1999
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Eva Pardines Albiac i altres contra la sentència de data 17 de desembre de 1998, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en la causa AD-092-2/96, per presumpta vulneració dels drets reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 2 de juliol de 1999, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 99-12-RE. Editar
Aute del 18 de setembre de 1999, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: