99-3-RE

Estat
Data
Registre nº
125-1999
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Helia Maria Gonçalves Lopes Inacio contra una part de la sentència de data 29 d’abril de 1999, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia en els autes TSJC-155/98, per presumpta vulneració dels drets reconeguts als articles 10 i 18 de la Constitució.
Aute del 4 de juny de 1999, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 99-3-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: