95-1-RE

Estat
Data
Registre nº
36-1995
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la Companyia d’Aigües Potables d’Escaldes-Engordany, SA, Capesa, contra una sentència de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, dictada el dia 22 de febrer de 1995 i notificada el dia 20 de març de 1995.
Aute del 22 de maig de 1995, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 95-1-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: