99-4-RE

Estat
Data
Registre nº
126-1999
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Emili Campos Ordaz contra la sentència de data 16 de maig de 1997, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 2 de juliol de 1999, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 99-4-RE. Editar
Aute del 18 de setembre de 1999, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: