99-6-RE

Estat
Data
Registre nº
128-1999
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Eduard Calvó Casanovas contra la sentència de data 23 de juliol de 1998, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 2 de juliol de 1999, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 99-6-RE. Editar
Aute del 18 de setembre de 1999, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: