99-19-RE

Estat
Data
Registre nº
264-99
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Enric Cassany Rossell contra la sentència de data 14 de setembre de 1999 i l'aute de data 11 de novembre de 1999, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets fonamentals reconeguts als articles 10 i 12 de la Constitució.
Aute del 10 de febrer del 2000, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 99-19-RE. Editar
Sentència del 7 d'abril del 2000, que decideix no atorgar l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: