2002-8-RE

Estat
Data
Registre nº
268-02
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Maria Bringué Pifarré, contra la sentència i l’aute de dates 12 de juliol i 19 de setembre del 2002, respectivament, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 20 de desembre del 2002, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 29 de novembre del 2002, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2002-8-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: