2002-12-RE

Estat
Data
Registre nº
321-02
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de les Sres. Júlia i Ariadna Viladomat Erola, Mercè Erola Gresa i Cristina Viladomat Cortabitarte, contra la sentència del 18 de novembre del 2002, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el marc del procediment urgent i preferent establert a l’article 41.1 de la Constitució, per presumpta vulneració del dret a la intimitat privada i familiar de les recurrents reconegut a l’article 14 de la Constitució.
Aute del 20 de desembre del 2002, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2002-12-RE. Editar
Sentència del 28 de febrer del 2003, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: