2003-3-RE

Estat
Data
Registre nº
161-03
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Albert Charles Jean Paul Warnant, contra l’aute del 26 de febrer del 2003, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i del dret a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 30 de juny del 2003, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 9 de maig del 2003, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2003-3-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: