2003-7-RE

Estat
Data
Registre nº
244-03
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. M. A. M. F., contra les sentències del 25 de novembre del 2002 i del 21 de març del 2003, dictades pel Tribunal de Corts i per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, respectivament, per presumpta vulneració del dret a la presumpció d’innocència, del dret a la jurisdicció i del dret a obtenir una resolució fonamentada en dret, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 30 de juny del 2003, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2003-7-RE. Editar
Sentència del 9 de setembre del 2003, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: