2003-10-RE

Estat
Data
Registre nº
290-03
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de l’entitat bancària Banc Internacional d’Andorra, SA, contra la sentència i l’aute dels dies 18 de març i 22 de juny del 2003, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i del dret a la defensa, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 9 de setembre del 2003, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2003-10-RE. Editar
Sentència del 12 de novembre del 2003, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: