2003-11-RE

Estat
Data
Registre nº
331-03
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de les Sres. Júlia i Ariadna Viladomat Erola, Mercè Erola Gresa i Cristina Viladomat Cortabitarte, contra l’aute del 4 de desembre del 2002, dictat per la Batllia i contra els autes del 24 de març i del 16 de juny del 2003, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 2 d’octubre del 2003, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2003-11-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: