2003-13-RE

Estat
Data
Registre nº
374-03
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Montserrat Garcia Orosa i de la societat FENO, SA, contra l’aute del 12 de setembre del 2001, dictat pel Tribunal de Batlles, i contra l’aute del 26 de febrer del 2003, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, en el decurs del procediment urgent i preferent previst a l’article 41.1 de la Constitució, per presumpta vulneració dels drets reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 12 de novembre del 2003, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 2 d’octubre del 2003, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2003-13-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: