2010-22-RE

Estat
Data
Registre nº
248-10
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Comú d’Andorra la Vella, contra la sentència del 3 de març del 2010 i contra l’aute del 10 de maig del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció per les lesions del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret i del dret a un procés degut, protegits per l’article 10 de la Constitució.
Aute del 13 d’octubre del 2010, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2010-22-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: