2010-27-RE

Estat
Data
Registre nº
394-10
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat Adriàtic, SL, contra la sentència del 27 de maig del 2010 i contra l’aute del 15 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 10 de gener del 2011, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2010-27-RE. Editar
Sentència del 15 de març del 2011, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: