2010-31-RE

Estat
Data
Registre nº
410-10
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Elisabeth Pedescoll Valero, contra la sentència del 16 de juliol del 2009, dictada pel Tribunal de Batlles i contra la sentència del 10 de maig del 2010, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 20 de desembre del 2010, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2010-31-RE. Editar
Sentència del 6 d’abril del 2011, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: