2010-35-RE

Estat
Data
Registre nº
502-10
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Antònia Vazquez Marquez, contra la sentència del 22 de juliol del 2010 i contra l’aute del 19 d’octubre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de febrer del 2011, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2010-35-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: